Ordensregler

Reglerne er ment som en rettesnor for alle som færdes på Skovbogård, således at såvel to- som firbenedes sikkerhed og velbefindende tilgodeses bedst muligt.

 • Al færdsel på ridecenterets område sker på eget ansvar og risiko.
 • Hesteejeren er forpligtet til at holde hest og udstyr brand-, tyveri-, og ansvarsforsikret.
 • Grundet brandfare er tobaksrygning strengt forbudt overalt, undtagen i gården.
 • Biler og cykler henvises til parkeringspladsen langs hegnet, samt staldens bagside. Langsom kørsel overalt på området.
 • Flasker må ikke medbringes i stalden.
 • Hunde skal føres i snor på ridecenterets område.
 • Alle bør medvirke til at opretholde orden i og uden for stalden, dvs. feje staldgangen efter sig, undgå at lade div. jakker, børster, sadeltøj etc flyde på gulvet osv.
 • Alle heste skal føres i trense eller træktov uden for stalden, og rens hovene inden du går ud.
 • Alle heste skal stå med grime el.lign. på i boksen af hensyn til brand eller andre paniksituationer.
 • Ved ridning i ridehus eller på bane samtidig med rideskolehold skal instruktørens anvisninger følges.
 • Når man skal til den store dressurbane eller springbanen, foregår det af den indrettede ridesti, ikke ad kørevejen.
 • Ved aftenfodring skal staldgangen være fri, da dette sikrer størst mulig ro.
 • Af hensyn til hestenes velbefindende skal ridecenterets åbningstider overholdes.
  Man-fredag: 7-22.30 (baner og ridehus lukker kl. 22.00)
  Weekend og helligdage: 7-18.30 (baner og ridehus lukker kl. 18)