Generelle betingelser

For at alle kan opnå det størst mulige gensidige udbytte af at ride og opholde sig på Skovbogård Ridecenter, gælder en række praktiske og sikkerhedsmæssige betingelser.

  • Der gives erstatningstime ved rettidigt afbud, dvs. senest kl. 9 samme dag på tlf. 22393680. Dog gives der ikke erstatning for helligdage. Der gives ikke erstatningstime på mini- og handicaplektioner, men vi vil gerne have besked ved afbud.
  • Alle elever skal være medlem af Skovbogård Rideklub.
  • Betaling sker forud via girokort. Ved indbetaling via net-bank o.lign. skal der påføres debitor nr. + faktura nr. Husk 1 mdrs. opsigelsesvarsel til den 1. ved ophør.
  • For at alle ryttere får mest ud af deres ridetime, bør man møde ridemæssigt påklædt senest 15 min før lektionen starter og meget gerne tidligere, således at klargøring af hest/pony kan indgå i lektionen. Ligeledes må der påregnes tid til at gøre hest/pony i stand efter ridningen.
  • Forældre er altid meget velkomne til at overvære undervisningen, men vi forventer ikke aktiv hjælp. Om vinteren er der varme og kaffe i vores hyggelige rytterstue, der ligger i forlængelse af ridehuset.
  • Af sikkerheds hensyn er ridehjelm obligatorisk for alle elever på rideskolen.
  • Al færdsel og ophold på ridecenterets område er på egen risiko.